Carian file dengan Google

Pencarian fail berdasarkan jenis fail

Google tidak hanya mampu mencari katakunci dalam suatu halaman
website sahaja, google juga mempunyai kemampuan untuk mencari isi dari sebuah file. Sebagai contoh saya ingin mencari file PDF (eBook) yang
mempunyai katakunci HTML, caranya hanya menggunakan operator filetype:. Jika saya ingin mencari dokumen PDF yang mempunyai kata HTML, saya cuma perlu memasukkan perintah filetype:PDF HTML.

Oleh kerana syntax ini sangat sensitive, maka anda harus memperhatikan setiap huruf yang anda taip, contohnya pada operator filetype: anda tidak boleh menggunakan space setelah operator filetype: . Ini berlaku pada semua operator.

Google akan mencari file PDF yang ada katakunci HTMLnya. Sebagai Informasi, Google boleh mencari 13 type document, iaitu :

· Adobe Portable Document Format (PDF)
· Adobe PostScript (ps)
· Lotus 1-2-3 (wk1, wk2, wk3, wk4, wk5, wki, wks, wku)
· Lotus Wordpro (lwp)
· MacWrite (mw)
· Microsoft Excel (xls)
· Microsoft Word (doc)
· Microsoft PowerPoint (ppt)
· Microsoft Works (wks, wps, wdb)
· Microsoft Write (wri)
· Rich Text Format (rtf)
· Shockwave (swf)
· Text (ans, txt) dan lain-lain

Sumber: www.google.com/help/faq_filetypes.html

Sekarang sudah terdapat search engine khusus pencarian file PDF, cari saja di google dengan syntax “pdf search engine”.